தகவல்களை மின்-அஞ்சலில் பெற !
karaikal ammaiyaar Karaikal lady of angel church karaikal kailasanathaar veethi ula karaikal mosque Title of image Title of image

திருநள்ளாறு சணி பகவான் ஆலயம் அரிய புகைப்படங்கள்

பிரெஞ்சுக் காரர்கள் கட்டுப்பாட்டில் இருந்து 1954ஆம் ஆண்டு விடுதலைப் பெற்று பிறகு இந்தியாவுடன் இணைக்கப்பட்ட புதுச்சேரி மாநிலத்தின் காரைக்கால் நகரில் இருந்து வெறும் ஐந்தே கிலோ மீட்டர் தூரத்தில் இருப்பது தான் திருநள்ளாறு.

திருநள்ளாற்றின் சிறப்பு அங்குள்ள சணி பகவான் ஆலயம் அங்கு எடுக்கப்பட்ட அரிய புகைப்படங்கள்.


திருநள்ளார் சணி பகவான் ஆலயம்

திருநள்ளார் சணி பகவான் ஆலயம்

திருநள்ளாறு திருநள்ளார் சணி பகவான் ஆலயம் அரிய புகைப்படங்கள்

திருநள்ளாறு திருநள்ளார் சணி பகவான் ஆலயம் அரிய புகைப்படங்கள்

திருநள்ளாறு திருநள்ளார் சணி பகவான் ஆலயம் அரிய புகைப்படங்கள்

திருநள்ளாறு திருநள்ளார் சணி பகவான் ஆலயம் அரிய புகைப்படங்கள்

திருநள்ளாறு திருநள்ளார் சணி பகவான் ஆலயம் அரிய புகைப்படங்கள்

திருநள்ளாறு திருநள்ளார் சணி பகவான் ஆலயம் அரிய புகைப்படங்கள்

திருநள்ளாறு திருநள்ளார் சணி பகவான் ஆலயம் அரிய புகைப்படங்கள்
திருநள்ளாறு திருநள்ளார் சணி பகவான் ஆலயம் அரிய புகைப்படங்கள்

திருநள்ளாறு திருநள்ளார் சணி பகவான் ஆலயம் அரிய புகைப்படங்கள்
திருநள்ளாறு திருநள்ளார் சணி பகவான் ஆலயம் அரிய புகைப்படங்கள்

திருநள்ளாறு திருநள்ளார் சணி பகவான் ஆலயம் அரிய புகைப்படங்கள்
திருநள்ளாறு திருநள்ளார் சணி பகவான் ஆலயம் அரிய புகைப்படங்கள்

திருநள்ளார் சணி பகவான் ஆலயம்
திருநள்ளார் சணி பகவான் ஆலயம்

திருநள்ளார் சணி பகவான் ஆலயம்
திருநள்ளார் சணி பகவான் ஆலயம்

திருநள்ளார் சணி பகவான் ஆலயம்
திருநள்ளார் சணி பகவான் ஆலயம்


பகிர்ந்து மகிழுங்கள்
சமூக →
தொடர →
பகிர →
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...